Jdi na obsah Jdi na menu
 


B‘rit Mila - Dopis Duchovní rady chazanovi Irtlačovi

V Jevpatoriji 15. listopadu roku 1910
№ 837

Chazanovi nikolajevské synagogy panu Irtlačovi

Podle informací dostupných Duchovní radě synové Josefa Abrahamoviče Agy narození ve městě Nikolajev dosud nepodstoupili pro ně nezbytný obřad obřízky; vykonání tohoto obřadu brání sám rodič.
Obřízka chlapců je pro karaimy závazným náboženským obřadem, jasně a jednoznačně definovaným v Písmu Svatém, konkrétně v První knize Mojžíšově ve verších 17:9-14 a v Třetí knize Mojžíšově v kapitole 12.
Náboženství karaimů je založeno na posvátných obřadech; na obřadech vykonávaných od nepaměti s posvátnou úctou, na obřadech vykonávaných v nezměněné podobě i současnou generací karaimů; s jejich dodržováním stojí a padá naše víra, neboť je založena na přesném a jasném smyslu Písma Svatého - každý kdo odmítá obřad obřízky, popírá základní princip karaimské věrouky, a nemůže být tedy logicky považován za karaima, neboť jak nás učí Písmo Svaté: Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcován.
Z výše uvedeného verše je jasné, že chlapci karaimských rodičů, kteří nepodstoupili obřízku, nejsou karaimové; nemohou se stát členy karaimských komunit, nemohou získat karaimské náboženské vzdělání a nemohou navštívit chrám, nemohou být pohřbeni na karaimském hřbitově podle karaimských pohřebních zvyklostí.
Rodiče mohou díky nějakému těžko pochopitelnému pomatení smyslů dostav své syny v budoucnu do nezáviděníhodné situace; proto Duchovní rada, jako instituce střežící posvátné zákony karaimského lidu i náboženské zájmy jednotlivých členů komunity, ve snaze zabránit podobným situacím, musí hájit zájem dětí pana Agy, tj. striktně vyžadovat aby jeho synové, jako karaimové, podstoupili obřad obřízky v přítomnosti chazana a tak se navrátili k víře svých předků.
O záležitosti podrobně informujte Duchovní radu, aby v této záležitosti mohla Duchovní rada vydat další výnosy.

Karaimský chacham _______________
Chazan _____________

 

brit_milah_001.jpg