Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo bude chachamem?

 

Výkonem povinností chachama byl dočasně pověřen starší evpatorijský chazan S. M. Nejman.
 
Zastaralost zákona o volbě chachama
 
Ve vlivných evpatorijských karaimských kruzích se v této době řeší otázka volby nového chachama.
 
Platná pravidla pro volbu chachama se stal zastaralým.
 
Jak je obecně známo, volba chachama je dvoustupňová - karaimské komunity vyberou delegáty, kteří se sejdou v Evpatorii, a vyberou dva kandidáty na chachama.
Každá komunita vysílá pouze jednoho delegáta.
 
Jinými slovy, evpatorijská karaimská komunita čítající kolem 2000 členů, má při volbách chachama stejnou váhu jako například kremenčukská (Kremenčuk - město na střední Ukrajině - poznámka překladatele) karaimská komunita, kterou tvoří dva-tři karaimové.
 
Všech komunit, které mají právo účastnit se volby tavridského a oděského chachama, je v současné době kolem 25.
 
Nejpočetnější jsou karaimské komunity ve městech Evpatoria, Feodosia a Oděsa.
 
Podle platných pravidel nemusí mít tyto tři komunity (počet jejich členů převyšuje počet členů všech ostatních karaimských komunit) žádný vliv na výsledek voleb, pokud se malé obce dobře zorganizují a budou vystupovat více či méně jednotně.
 
To je důvodem, proč mnozí evpatorijští karaimové diskutují o tom, že by se mělo ještě před volbou nového chachama získat povolení od příslušných státních úřadů povolení na změnu zákona o volbě chachama.
 
Kdo bude chachamem?
 
V současné době karaimy znepokojuje otázka, kdo bude chachamem.
 
Tato otázka se začala řešit na zasedání delegátů karaimských komunit, kteří se sešli s členy evpatorijské karaimské komunity, a stala se předmětem živé výměny názorů.
 
Setkání ukázalo zvláštní význam otázky nominací na post chachama v době, kdy karaimský lid prožívá vážnou národní a duchovní krizi, z duchovního hlediska je dokonce na cestě k rozkladu.
 
Nelze nezdůraznit, že na volbě nového chachama do značné míry závisí budoucí existence karaimů.
Proto je nezbytné, aby v čele karaimů stála osobnost, požívající obecné uznání a autoritu, která bude schopna sjednotit rozpadající se lid.
 
Naprostá většina delegátů (téměř všichni) označila za nejvhodnější kandidáty na post chachama poslance Státní Dumy, vlivného a významného krajana a v Tavridské gubernii oblíbeného veřejného činitele Solomona Samueloviče Kryma a bývalého feodosijského starosty a nyní manažera feodosijské pobočky Ruské banky zahraničního obchodu A. J. Kryma.
 
Delegáti ale také vyjádřili v tom smyslu, že komunity, které je vyslaly, zatím neřešily nominace kandidátů na chachama, a že tedy vyjadřují pouze svůj vlastní názor.
 
Otázka nástupce S. M. Pampulova, tak zůstává zatím zcela otevřená.
 
Na zasedání se hovořilo i o S. M. Šapšalovi, ale proti jeho kandidatuře se ozývaly pouze intenzivní protesty.
 
Někteří řečníci zdůraznili, že volba S. M. Šapšala, který má v očích celé ruské komunity pověst černosotněnce (Černosotněnci - souhrnné označení ruských nacionalistických, monarchistických, militaristických a antisemitských ultraradikálních stran - poznámka překladatele), a že by to vedlo k úplnému rozkolu karaimského lidu, neboť pokroková část karaimů by nikdy nesouhlasila s tím, aby jejím oficiálním představitelem a duchovním vůdcem, zejména po osobnosti jakou byl S. M. Pampulov, byla osoba s tak špatným jménem jaké má S. M. Šapšal.
 
Mezi kandidáty nominovanými na post chachama, po zesnulém S. M. Pampolovovi, jsou ve Feodosii, tak i ve městech Simferopol, Evpatoria a dalších, nejčastěji zmiňována jména S. S. Kryma a A. J. Kryma.
 
Jak jsme se ale dozvěděli, výše zmíněné osobnosti jsou dlouhodobě mimo karaimský náboženský život, a z tohoto důvodu nebudou souhlasit s nominací na post duchovního vůdce.
Kromě toho S. S. Krym předpokládá, že bude příští rok opět kandidovat ve volbách do Státní Dumy.
 
Jako o jediném kandidátovi na post chachama se poslední dobou hovoří již jenom o bývalém poradci perského ex-šáha Šapšalovi, ukazuje se ale, že Šapšal postrádá sympatie karaimů, zejména ne mezi karaimskou mládeží.
 
Za A. J. Krymem se vydali představitelé feodosijské komunity s žádostí, aby kandidoval na významný post chachama, on ale svojí kandidaturu kategoricky odmítl.
 
Jiné názory
 
Během rozhovoru na téma volby nového chachama, prohlásil M. I. Kazas: Nejvhodnějším kandidátem na post chachama, je podle mého názoru simferopolský advokát Š. V. Duvan.
Š. V. Duvan není jen významný právník a veřejný činitel, ale i velký znalec biblické hebrejštiny.
V karaimské komunitě je velmi oblíben a respektován, a není pochyb, že by jeho kandidatura byla velmi žádoucí.
 
Dalším vhodným kandidátem, je podle M. I. Kazase evpatorijský advokát M. S. Lucki.
M. S. Lucki je skvělý řečník, seriózní osobnost a také ovládá biblickou hebrejštinu.
 
A nakonec třetím kandidátem by mohl být známý oděský inženýr I. I. Kalfa, který nejenomže ovládá biblickou hebrejštinu ale i biblickou teologii.
I. Kalfa by měl velkou šanci na zvolení na významný post chachama, ale s ohledem na jeho pokročilý věk (65 let), je nepravděpodobné, že kandidaturu přijme.
Informace o kandidatuře S. S. Kryma a A. J. Kryma, která se objevila v tisku, má jen stěží seriózní charakter, pokud vezmeme v úvahu, že duchovní vůdce karaimů musí mít důkladné znalosti biblické hebrejštiny a teologie.
 
Kandidatura Š. V. Duvana
 
V poslední době vystupuje do popředí zejména kandidatura oblíbeného a všemi váženého simferopolského advokáta Šabetaje Venjaminoviče Duvana.