Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krátká poznámka o titulech a hodnostech užívaných v dokumentech Karaimské Duchovní Rady

 

Napsal Vjačeslav Eljaševič
 
Karaimská Duchovní Rada byla v oficiální korespondenci a v oficiálních listinách napsaných v karaimském dialektu tatarského jazyka a biblické hebrejštině označována:
 
בית דין הגדולbejt-din ha-gadol, velký dům soudu.
סנהדריןsanhedrin, Sanhedrin.
 
Hlava Karaimské Duchovní Rady byl označován jako:
חכםchacham, po karaimsku gacham, mudrc. (Titul Gachan, který vznikl spojením slov gacham a chán, užívaný některými sekulárními příznivci panturkismu je nesprávný, tento titul začal užívat až S. Šapšal, ve starších oficiálních zdrojích se nikdy neobjevuje). Titul byl součástí podpisu.
ראש החכמיםroš ha-chachamim, Hlava mudrců. Užíval se v oslovení.
אב בית דיןav bejt-din, otec (hlava) domu soudu.
אב הסנהדריןav ha-sanhedrin, otec (hlava) Sanhedrinu.
ראשroš, hlava.
השר הגדולha-sar ha-gadol, velký kníže.
השר הנאמןha-sar ha-neeman, věrný kníže, kníže pravdy.
נשיא אלהיםnasi Elohim, Boží kníže.
קציןkacin, po karaimsku kačin, hlava.
גביר - gevir, doslovně pán nebo hlava, představený komunity.
גבאיgabaj, předseda, správce financí komunity.
חזן גדולchazan gadol, po karaimsku gazan gadol, vrchní chazan, duchovní.
חזן משנהchazan mišne, po karaimsku gazan mišne, mladší chazan, zástupce a pomocník chazana.
Někdy si chazani přidávali ke svému jménu označení עבד נאמן eved neeman, což znamená věrný otrok nebo věrný sluha. Nejčastěji se ale před titulem chazana vyskytovalo písmeno צ , což znamená צעיר cair nebo po karaimsku čair, což znamená mladší, mladý, malý, nepatrný.
Toto označení je převzato z knihy Tehilim 119:141, kde je psáno צעיר אנכי ונבזה cair anochi venivezejsem malý (nepatrný) a v opovržení. Chazani, písaři, učitelé a učenci přidávali ke svým podpisům, ani cair nebo anochi cair.
שמשšamaš, doslovně sluha, odpovědný za čistotu a pořádek v kenase. Existoval vrchní a mladší šamaš.
Zvláštní titul užíval karaimský učenec Avraham Firkovič. Ve veškeré jemu adresované korespondenci bylo před jeho jménem napsáno:
איש חיל ורב פעליםiš chajal ve-rav paalim, doslova člověk statečný a velmi pracovitý. Toto označení vychází z knihy Malachim I 1:42.