Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krvavé obvinění

Názory místních představitelů nepravoslavných vyznání.

Dnes bude (soudu) předložen znalecký posudek k případu Menachema Beilise1; proto provedla redakce deníku Utro anketu mezi charkovskými představiteli nepravoslavných vyznání na téma rituálních vražd.
 A zde jsou odpovědi, které jsme obdrželi:

M. L. Fenerli - karaimský chazan

Naše náboženství se ve svých základních náboženských předpisech nijak neliší od náboženství židovského (tj. rabanitského, talmudistického).
Pokud by se lidé, kteří mají sklon věřit falešným obviněním židů z rituálních vražd (z rituálního používání lidské krve), uráčili nahlédnout do našich kodexů a přečíst si je, možná by pak zjistili, jak je směšné věřit této pověře či o ní jen hovořit.
Naše náboženství, stejně jako náboženství židovské (tj. rabanitské, talmudistické), přísně zakazuje požívat nejenom lidskou krev, ale i krev zvířecí; důkazem toho je skutečnost, že předtím, než začneme připravovat jakékoli masité jídlo, ponoříme syrové maso na půl hodiny do vody, a následně ho posypeme silnou vrstvou soli; sůl musí zůstat na masu minimálně jednu hodinu, pak je maso opět omyto vodou.
To vše se dělá proto, aby bylo zajištěno odstranění byť jen sebemenšího množství krve.
Jak tedy může být řeč o nějaké rituální vraždě?

 

Zdroj: Utro (Ráno) - politický, společenský, literární a ekonomická deník; 15. října roku 1913 (№ 2110) Charkov

1 Případ Menachema Beilise - soudní proces ve kterém byl obviněn žid Menachem Mendel Beilis z rituální vraždy Andreje Juščinského - dvanáctiletého žáka přípravného ročníku Kijevsko-Sofijské náboženské školy, ke které došlo 12. března roku 1911. (Ruská obdoba Hilsneriády - poznámka překladatele)

Mordechaj Eliezerovič (Lazarovič) Fenerli - od roku 1890 mladší chazan a od roku 1909 starší chazan charkovské kenasy.
Žák Izáka Mordechajeviče Sultanského.
Zemřel v roce 1917 v Charkově. 

 

karaimskaja.png