Jdi na obsah Jdi na menu
 


Protest proti kandidatuře S. M. Šapšala

Zvěsti o kandidatuře S. M. Šapšala, vyvolaly jak v pokrokových kruzích, tak i v celých karaimských komunitách pochopitelný rozruch.
 
Z tohoto důvodu byla zveřejněna rozsáhlá korespondence z Feodosie, ve které se dočteme:
 
Velký rozrušení místních karaimů vyvolalo upozornění na možnost kandidatury na tavridského chachama, zde velmi dobře známého, Seraji Šapšala proslulého to pobočníka neblahé paměti perského ex-šáha Muhammada Alí.
Museli jsme diskutovat o příčinách této kandidatury s mnohými vlivnými členy karaimské komunity, a od všech jsme zaslechli ostrý výkřik údivu, poté co se dozvěděli o této kandidatuře nebo dokonce jen o možnosti této kandidatury.
Veřejnost má ještě v paměti dobrodružství pana Šapšala v Persii, a předtím, než někdo začne přemýšlet o obsazení pro karaimy ctihodného a svatého postu panem Šapšalem, měl by ho zbavit četných obvinění, která pan Šapšal do dnešní doby nevyvrátil.
 
Napětí, se kterým se diskutuje o této kandidatuře, činí velmi pravděpodobnými tvrzení některých vlivných evpatorijských a feodosijských karaimů o fatálních následcích způsobených případným zvolením S. Šapšala.
Kohokoli, pouze ne pana Šapšala, říkali naštvaně tyto osobnosti, a máme plné právo se domnívat, že tento jejich názor a názor celé místní komunity, mají pravděpodobně i další souvěrci.
Do redakce časopisu Ruské Slovo přišel z Feodosie následující telegram:
 
V místní karaimské komunitě zavládlo silné napětí kvůli pověstem o možnosti nominace bývalého pobočníka ex-šáha S. M. Šapšala na post chachama.
 
Mnozí členové karaimské komunity, poukazujíce na v tisku odhalené činy tohoto pána, připravují kolektivní protest.
V Krymském Věštníku vyšel fejeton pod titulkem Věhlasný, který se zabýval S. M. Šapšalem.

Přidávám celý fejeton jako ukázku toho, co si nekaraimové o kandidátovi myslí.

Le roi est mort, vive le roi.

Kdo nahradí zesnulého duchovního vůdce krymských a jižních karaimů S. M. Pampulova?

Mluví se o S. S. a J. L. Krymech, ale oba kandidaturu rezolutně odmítají.

Mluví se i o věhlasném Šapšalovi.

Zesnulý S. M. Pampulov se vyznačoval výraznou počestností, vzácnou rozhodností a zůstala po něm skvělá památka.

Proto se musíme ptát, proč chtějí souvěrci, kteří prosazují kandidaturu věhlasného , tak těžce urazit památku zesnulého chachama?

Věhlasný Šapšal…….

V mládí se stal vychovatelem Muhammeda Alí, v té době následníka perského trůnu.

Po smrti šáha učinil Muhammed Alí svého vychovatele rádcem.

Krev tekla řekami a moři v nešťastné zemi krále králů, a za mnoho jejích proudů je zodpovědný věhlasný.

Za nejhorší a největší zlo posledních dní před přijetím perské ústavy je velké míře zodpovědný šáhův rádce Šapšal.

A tohoto kariéristu a dobrodruha potřísněného potoky lidské krve chtějí dosadit do čela karaimského lidu?!

Věříme, že karaimové takovou katastrofu z důvodu morálního znechucení a z úcty k zesnulému chachamovi nepřipustí.