Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ještě jednou o prvním karaimském sjezdu (1911)

Moskevský chazan M. S. Bejm předložil (sjezdu) otázku, jak postupovat v případech, kdy karaimští rodiče nezorganizují pro své syny obřad obřízky (tj. nenechají své syny obřezat), a získají rodné listy prostřednictvím policie nebo obvodního soudu.
Uklidňující odpověď poskytli delegáti - právníci; ti vysvětlili, že policie není v žádném případě oprávněna vydávat rodné listy; pokud jde o obvodní soudy, ty rozhodují o zápisu do matriky a vydání rodného listu pouze v případě, když bylo prokázáno, že k zápisu nedošlo díky chybě matrikáře a že rodiče splnili všechny potřebné náležitosti (potřebné k zápisu do matriky a pro vydání rodného listu); pokud je ale chyba na straně rodičů, soud o vydání rodného listu nerozhodne.
Kromě toho B. M. Sarač informoval (účastníky sjezdu), že pokud jde o kauzu, které se udála v Nikolajevu; dal senát soudu jasně najevo, že obřízka je pro karaimy povinná, a že žádné neobřezané dítě mužského pohlaví nemůže být do matriční knihy zapsáno.