Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mangubský dokument z roku 1642 ze sbírky chachama A. Firkoviče

 

Tato úmluva nechť je svědectvím o pohoršujícím zvyku, který se v současné době objevil v naší komunitě, a to jmenovitě o zvyku, kdy muži sedí spolu s ženami na shromáždění komunity.
 
Tento veliký hřích a zvyk gójů je porušením přikázání nebudeš dychtit, které je jedním ze zakazujících přikázání, a je známkou nemravnosti a pohrdání základy Tóry.
 
Proto musíme odstranit tento pohoršující zvyk z našeho středu a zcela jej vymýtit, aby se mužové neshromažďovali na jednom místě spolu s ženami, ať se již jedná o stolování podle Zákona, stolování v době svátků nebo stolování v době smutku.
 
Tato úmluva byla sepsána se souhlasem maskilů (učenců) a vážených představitelů komunity, nechť je ochraňuje jejich Pevnost a jejich Vykupitel, žijících ve městě Mangub, nechť ho ochraňuje Hospodin.
 
Nechť židé a jejich potomci přijmou a splní tuto úmluvu, a kdo se jí nepodřídí a poruší tak Zákon, ten spáchá zjevný a velký hřích.
 
Šestého dne, 13-tého dne měsíce druhého adaru, roku 5402.
 
Já písař Jákov syn ctěného rabiho Mordechaje, nechť je jeho duše svázána v uzlu života.