Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karaimové v zahraničí – Káhira

 

Dopis z Káhiry
 
(od našeho korespondenta)
 
Káhirská karaimská komunita patří svou velikostí k největším karaimským komunitám světa.
 
V současné době čítá 5000 lidí.
 
Tento prudký nárůst počtu karaimských obyvatel Káhiry se nejvíce projevuje v místní starobylé synagoze, která se stala těsnou a tak nedokáže pojmout všechny zájemce o modlitbu.
Proto se ti karaimové, kteří se nevejdou do kenasy, během svátků modlí v soukromých domech a v provizorních modlitebnách.
 
V roce 1902 se zrodila myšlenka na vybudování druhé kenasy v Káhiře.
 
Byla vyhlášena veřejná sbírka.
 
První peněžní dar na výstavbu kenasy dal Boruch Josef Masuda, který daroval 2000 rublů.

Následovalo několik sbírek ve staré kenase, kde také byly shromážděny dary.

Celkem bylo vybráno na výstavbu kenasy kolem 13 000 rublů.
 
Tato částka ale nestačila na zahájení výstavby.
 
Ale teď se již zdá, že bylo shromážděno dostatečné množství peněz.
 
Pak v roce 1910 jedna zámožná stařenka Steta bent Ibrahim darovala pozemek pro kenasu na ulici Abasija, v nejlepší části Káhiry, kde žijí převážně karaimové.

Tento pozemek získala mecenáška od města, které s ohledem na účel (výstavbu modlitebního domu), pozemek prodalo za desetinu tržní ceny.

Všechny záležitosti spojené s výstavbou nové kenasy řídí výbor místní komunity.
 
Napříč karaimskou komunitou panuje nespokojenost s činností výboru, který nebyl schopen zajistit výstavbu nového modlitebního domu, který se stal po 10 letech ještě potřebnější.
 
Zdá se, že 10 let není dostatečně dlouhou dobou na vybudování kenasy, a to i přes neexistenci nějakých vnějších omezení.

Říká se, že důvodem zpoždění je konflikt mezi staršími a mladšími členy výboru.

Pokud je tomu skutečně tak, je to velmi smutné, osobní spory by neměly být překážkou komunitním aktivitám.

 

***

Nedávná událost, kdy Černosotněnci (souhrnné označení členů ruských ultraradikálních politických stran) obvinili kyjevské židy z rituální vraždy chlapce Juščinského, oživila starou a mnohokrát vyvrácenou legendu o potřebě křesťanské krve pro rituální účely.
Tato událost vyvolala mnoho vzpomínek i v komunitě káhirských karaimů.
Například vzpomínky oblíbeného káhirského advokáta – karaima Morada Farraga, který se proslavil před 10 lety skvělou obhajobou jednoho Žida, který byl nevinně odsouzen za podobný čin.
 
Advokát Farrag je velmi zajímavou osobou, která hraje významnou roli v životě místní karaimské komunity.
 
Několik let vydávala v Káhiře karaimský týdeník El Tahzib.

Advokát Farrag požívá velké úcty a vážnosti u všech částí egyptské společnosti, má také na starosti mnohé obchodně-právní záležitosti samotného egyptského chediva (vice-sultána).

Roku 1902 byl v Port Saidu falešně obviněn žid Kohen, a to z toho, že se pokusil podřezat 6 letou italskou holčičku, jejíž krev podle obžaloby potřeboval pro přípravu macesů.
 
Soud odsoudil Kohena k jednomu roku nucených prací, a to bez ohledu na skutečnost, že bylo obvinění postaveno na velmi chabých základech.
 
Tento případ zaujal několik mladých vzdělaných káhirských karaimů, kteří začali usilovat o revizi tohoto případu, s žádostí o pomoc se obrátili právě na advokáta Morada Farraga.
 
Oblíbený advokát se tímto případem začal horlivě zabývat, připravil odvolání k Nejvyššímu soudu v Káhiře.
 
Tento proces upoutal pozornost káhirské společnosti, její významní představitelé zaplnili soudní síň.
 
Představitelé káhirské židovské obce byli přítomni v plném počtu.
 
Zkušený advokát předvedl sílu svého řečnického umění, nepřeberným množstvím faktů a neotřesitelnou logikou svých argumentů zcela vyvrátil všechna obvinění.
 
Ve své působivě a zvučně znějící řeči, která kritizovala rozsudek prvoinstančního soudu, řekl:
 
Je ostudou, že se uchovává v soudním archivu dokument tak nedůstojný, nehumánní a nespravedlivý, jako je tento rozsudek, který věří v pravdivost středověké legendy o rituálních vraždách.
 
Nechť není tento dokument ostudou tohoto soudu.
 
Spalte jej vlastníma rukama!
 
Obžalovaný byl zproštěn viny.

Po odchodu ze soudní síně, sklidil statečný advokát, který obviněného zastupoval zcela zdarma, bouřlivý potlesk od všech přítomných. Přítomní představitelé rabanitské komunity poděkovali jménem celé své komunity panu Farragovi.

***

Káhirští karaimové s velkým zájmem sledují průběh prvního všeruského karaimského sjezdu.
 
Nejvíce konzervativní část karaimské komunity nereagovala příliš příznivě na reformní usnesení sjezdu ve věcech náboženských ustanovení, zejména pak v oblasti sňatků.
 
Z výše uvedeného důvodu dokonce káhirský učitel Zákona Ješua Farrag odeslal písemný protest oděskému a tavridskému (krymskému) chachamovi Pampulovovi.
 
Obecně ale platí, že se káhirští karaimové zajímají o život svých ruských souvěrců a o všechny nové události, které se jich týkají.
 
Po sjezdu se mezi některými káhirskými karaimskými intelektuály objevila myšlenka na sjednocení všech karaimů světa v rámci jedné mezinárodní karaimské organizace.
 
Podle jejich názoru by měli mít karaimové jednoho duchovního vůdce – chahchama, který by byl volen na sjezdu.
 
Na sjezd by posílali své delegáty karaimové z Ruska, Rakouska, Turecka, Egypta, Persie a dalších zemí, ti by zvolili duchovního vůdce.
 
Poté by se stanovily cíle a úkoly této sjednocené instituce.
 
Všichni karaimové by platili určitou daň a prostředky z této daně by byly použity na chod této instituce a na aktivity, které by byly ve prospěch karaimů.
 
Tato myšlenka je zatím rozpracována pouze v obecné rovině.
 
Na veřejnost prosákly informace, že se zastánci této myšlenky v blízké době obrátí k vašemu chachamovi Pompulovovi s prosbou, aby si vzal tento projekt pod svou záštitu.
 
Ibn Jehuda